Menu Zamknij

Matura, egzaminy, certyfikaty

JAK PROWADZIMY ZAJĘCIA? 

Podczas kursu maturalnego mamy zamiar przygotować ucznia do matury podstawowej i rozszerzonej. Zajęcia prowadzone są przez lektorów, którzy mają doświadczenie w przygotowaniu do egzaminu maturalnego, czy ósmoklasisty, znają strukturę egzaminu i kryteria oceniania.

Program

Program zajęć dopasowany jest do poziomu każdego ucznia oraz indywidualnych potrzeb. Na lekcjach wykorzystujemy różne metody nauczania, które mają na celu sprawdzenie takich umiejętności jak znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, rozumienie ze słuchu czy czytanie ze zrozumieniem.

Zajęcia indywidualne

Dla indywidualnych potrzeb i bardziej wnikliwego przygotowania konkretnych uczniów oferujemy zajęcia indywidualne mające na celu poprawę wyników w nauce i szybkie nadrobienie zaległości.

program
kreatywność
satysfakcja
efektywność

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Nami, chętnie odpowiemy...

    Thank you! Your message has been sent.
    Unable to send your message. Please fix errors then try again.